Manual_logo_1114

Návrh stratégie

Návrh Strategie rozvoje veřejných prostranství hl. m. Prahy analyzuje současné problémy, formuluje východiska a cíle kvalitního rozvoje veřejných prostranství a nastiňuje možné nástroje k jeho dosažení. Cílovou skupinou je zejména správa města – samospráva a státní správa. Návrh Strategie lze současně chápat jako důvodovou zprávu a úvod k Manuálu.