Manual_logo_1114

Manuál

Kancelář veřejného prostoru IPR připravila pro Pražany Manuál tvorby veřejných prostranství. Jde o kuchařku pro městské organizace a městské části nebo investory, která ukazuje, jak zvýšit kvalitu ulic, náměstí či parků. Podobný dokument má mnoho vyspělých světových metropolí. Praze ale dosud chyběl. Manuál tvorby veřejných prostranství slouží jako základní podklad pro koncepční přístup k veřejným prostranstvím v Praze. Manuál obsahuje principy, pravidla, doporučení a kritéria tvorby kvalitních veřejných prostranství. Jednotlivé části manuálu definují kvalitu veřejných prostranství a nástroje k jejímu dosažení ve struktuře od velkého měřítka po detail.