Manual_logo_1114

Manuál tvorby veřejných prostranství hl. m. Prahy přináší principy, pravidla, doporučení a kritéria tvorby veřejných prostranství. Manuál definuje kvalitu veřejných prostranství, reaguje na dlouhodobě neřešené problémy a zabývá se nástroji ke zlepšení situace od celku až po detail.

Návrh Strategie rozvoje veřejných prostranství hl. m. Prahy analyzuje současné problémy, formuluje východiska a cíle kvalitního rozvoje veřejných prostranství a nastiňuje možné nástroje k jeho dosažení. Návrh Strategie lze současně chápat jako důvodovou zprávu Manuálu a jeho úvod.

Na rozdíl od většiny vyspělých metropolí, Praha doposud žádný podobný dokument oficiálně neměla. Manuál a návrh Strategie, které vytvořila Kancelář veřejného prostoru IPR, jsou prvním nástrojem komplexního přístupu ke zvyšování kvality pražských veřejných prostranství.